Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Tyst minut

Innan man kör en runda kan det vara bra om alla deltagare själva hunnit fundera över frågan. Detta kan uppnås genom en enkel metod, här kallad en tyst minut. Efter att frågan presenterats får deltagarna helt enkelt ta en tyst minut att fundera över den. Deltagarna bör skriva ner sina funderingar på ett papper. På detta sätt får alla deltagare chansen att skaffa sig en egen uppfattning om frågan innan de får höra vad de andra tycker. Då är också chansen större att fler perspektiv och synpunkter tas upp under rundan.

När?
För att alla ska hinna bilda sig en uppfattning om frågan och för när flera perspektiv och synpunkter önskas.

Hur lång tid?
En minut.

#Fria metoder