Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Webbinarium

Unga i landsbygder – Platsens betydelse för ungas engagemang i landsbygder.

Ungas politiska och samhälleliga intresse är högt och unga vill vara med och påverka samhällsutvecklingen. De verktyg och strategier som dagens yngre generation använder sig av ser dock annorlunda ut jämfört med tidigare generationer. Vid sidan om mer traditionella former av engagemang använder sig unga av nya metoder och plattformar för att påverka. Unga engagerar sig genom deltagande i gräsrotsrörelser, kampanjer för specifika ändamål, på sociala medier och genom olika livsstilsval. Det saknas dock kunskap kring hur unga i landsbygder engagerar sig, och vilken betydelse platsen har för ungas politiska engagemang.

På det här webbinariet presenterar Maja Adolfsson, företagsdoktorand vid Umeå universitet och Hela Sverige Ska Leva, forskningsresultat från en intervjustudie från projektet ”Platsens betydelse för ungas politiska engagemang i landsbygder”.

Medverkande:
Josefin Heed, Analytiker på Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva
Maja Adolfsson, Företagsdoktorand på Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva och Umeå universitet