Hela Sverige
Artikel14 januari, 2014

Utredning om stöd i särskilt utsatta glesbygdsområden.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Utredning om stöd i särskilt utsatta glesbygdsområden

#Remissvar