Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Utvärdera med handen.

Utvärderingar kan göras på vanligt papper med frågor och boxar som deltagarna kan skriva och kryssa i. Eller så kan man använda sig av ”handen” och ge möjlighet för lite friare svar. Vi har märkt att vi oftare får utförligare svar om vi använder oss av den är metoden, än om vi har vanliga frågor.

Du kan antingen låta deltagarna göra den i grupp – eller var och en för sig.

Rita upp en hand på ett blädderblockpapper (om det är en grupp), eller låt deltagarna själva få rita en hand på ett A4 (om de ska göra den var och en för sig).

Tummen: Det här har varit bra
Pekfingret: Det här vill jag påpeka
Långfingret: Det här har varit mindre bra, utvecklingsområden.
Ringfingret: Det här tar jag med mig hem
Lillfingret: Det här har det varit för lite av

När
I slutet av ett möte

Hur lång tid
5-15 minuter

Resultat
En öppen utvärdering av den aktivitet som varit

För hur många
Hur många som helst…

#Fria metoder