Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Diarienummer Ku 2022/01317.

Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva.

Detta gör att vi i denna remiss tar fokus på hur utredningen har tagit tillvara de olika förutsättningar som finns i Sveriges olika bygder. Hur utredningen belyser och ger förslag utifrån demokratins utmaningar i stad och land.