Hela Sverige
Artikel21 november, 2022
Diarienummer Ku 2022/01317.

Vår demokrati – värd att värna varje dag.

 

Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva.

Detta gör att vi i denna remiss tar fokus på hur utredningen har tagit tillvara de olika förutsättningar som finns i Sveriges olika bygder. Hur utredningen belyser och ger förslag utifrån demokratins utmaningar i stad och land.

#Remissvar