Hela Sverige
Pressmeddelande21 februari, 2023

”Varför ska alla departement ligga i Stockholm?”

 

Drygt 4000 jobb, lägre lokalkostnader och minskad personalomsättning. Det är några effekter av regeringens beslut att placera statliga myndigheter på andra platser än i Stockholm.

– Det är såklart glädjande men samtidigt växer fortfarande Stockholms andel av det totala antalet statligt anställda, säger Irene Oskarsson, ordförande för Hela Sverige ska leva.

En ny granskningsrapport från Riksrevisionen visar att lokaliseringen av myndigheter till fler platser än Stockholm förbättrat möjligheterna att bo och arbeta i fler delar av landet.

4 000 nya arbetstillfällen på andra orter än Stockholm har skapats mellan 2004 och 2020. Utslaget på landet som helhet bara ett fåtal arbetstillfällen, men på vissa platser ett betydelsefulls tillskott på den regionala arbetsmarknaden – framför allt i Arvidsjaur, Östersund och på Gotland.

– Den utveckling som nu Riksrevisionen visar på är glädjande och ligger i linje med ambitionerna i den nationella landsbygdspolitiken och de förväntningar vi haft. Samtidigt behöver regeringen göra mer då Stockholms andel av det totala antalet statligt anställda fortfarande ökar, säger Irene Oskarsson, ordförande för Hela Sverige ska leva.

Lägre kostnader för lokaler och personal

Tidigare granskningar har pekat på initiala merkostnader och sänkt produktivitet när myndigheter flyttar. Granskningen från Riksrevisionen visar dock att den geografiska placeringen efter några år inte innebär några betydande problem för myndigheterna. Dessutom har kostnaderna för lokaler och personal sjunkit. Även personalomsättningen har varit lägre än vid jämförbara verksamheter i Stockholmsregionen.

– Vi hoppas att politiker på alla nivåer tar till sig av lärdomarna – och reflekterar över hur nästa steg kan se ut. Varför ska till exempel alla departement ligga i Stockholm? En mer geografiskt spridd lokalisering skulle såklart bidra med jobb på fler platser. Men vi tror också att det kan bidra till ökad legitimitet för verksamheten och bättre förståelse hos departementen om vilka förutsättningar som finns i olika delar av landet, säger Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva.

Läs mer om Riksrevisionens granskning: Etablering av myndigheter utanför Stockholm – små regionala bidrag utan äventyrad effektivitet på lång sikt | Riksrevisionen

 

För mer information, kontakta:

Irene Oskarsson, ordförande Hela Sverige ska leva, tfn 070-574 44 54

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, tfn 070-295 21 25

 

Statens närvaro i hela landet

Under 2004–2020 fattade regeringen 62 beslut att placera olika statliga myndigheter på andra platser än Stockholm. I vissa fall har regeringen skapat nya myndigheter, men oftast har den flyttat delar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. I den nationella landsbygdspolitiken från 2018 beskrivs statens fysiska närvaro som viktig för att nå en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling – och knyts därmed till möjligheterna att nå det landsbygdspolitiska målet som beslutats i riksdagen.