Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Vi vill se en norsk-inspirerad landsbygdspolitik i Sverige.

 

Idag, på Norges nationaldag den 17 maj, håller Riksorganisationen Hela Sverige ska leva sitt årsmöte. Det är ett symboliskt datum – vi antar vårt nya landsbygdspolitiska program, som innehåller flera förslag inspirerade av den norska landsbygdspolitiken.

Vi vill framförallt verka för en attitydförändring som vi tycker borde påminna om Norges inställning, som går ut på att man gemensamt tar ansvar för hela landets utveckling. Vi kallar det att skapa ett land i balans.

– Precis som i Norge vill vi se differentierade arbetsgivaravgifter och möjlighet till avskrivning av studieskulder för landsbygdsbor. Vi vill att politiken skapar möjligheter för att bruka hela landet, och bygder som påverkas av vatten- och vindkraft ska få ersättning för detta. Det finns mycket i norsk politik att hämta idéer från, säger Åse Classon, en av Hela Sverige ska levas ordförande.

Vissa av dessa förslag fanns med bland den parlamentariska landsbygdskommitténs 75 förslag, som stöddes av samtliga riksdagspartier. Nu vill vi att de förverkligas!

Hela Sverige ska levas årsmöte inleder fyra dagar med landsbygden i fokus, då det ligger i direkt anslutning till Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik som börjar fredagen den 18 maj. Under lördagen kommer nästan alla partiledare från riksdagspartierna, samt en landsbygdspolitisk talesperson för KD, att ha en viktig dialog om framtidens landsbygd.

– Vi hoppas att riksdagspartierna kan enas om några konkreta förslag på hur klyftan mellan stad och land ska slutas. Det är valår, men det finns fortfarande ett stort behov för en gemensam politik att samlas kring om våra landsbygder ska kunna utvecklas, säger Staffan Nilsson, också ordförande för Hela Sverige ska leva.

Ikväll antar vi vårt nya landsbygdspolitiska program, och det markerar starten för vår insats i valrörelsen. Vi märker att det finns ett stort intresse för landsbygdsfrågor i partierna, vilket inte minst visar sig i deras deltagande i Landsbygdsriksdagen. Nu ser vi fram emot fantastiska dagar som kommer att skapa energi, idéer och samverkan – vi hoppas att våra politiker får med sig mycket av detta också!

Kontakt

Staffan Nilsson, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: staffan.nilsson@helasverige.se
Telefon: 070 578 00 22

Åse Classon, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: ase.classon@helasverige.se
Telefon: 070 581 35 50

Linn Hjort, kommunikatör Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: linn.hjort@helasverige.se
Telefon: 070 233 21 07