Hela Sverige
Artikel6 mars, 2016
Yttrande

Svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig mat.

 

Yttrande: Svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig mat

#Hållbarhet#Remissvar