Hela Sverige
Nyheter10 januari, 2023

Ett ögonblick Irene Oskarsson, ordförande för Hela Sverige ska leva!

"Vi behöver lyfta vår roll i tider av kris", säger Irene Oskarsson som deltar på rikskonferensen Folk och försvar den 8-10:e januari. Foto: David Wreland

Du har tillsammans med din kollega Magnus Ek deltagit på rikskonferensen Folk och Försvar som pågår i Sälen den 8-10 januari.

Kan du beskriva Folk & Försvar för oss som aldrig varit där?

– Det är en fantastisk mötesplats för människor med ansvar för Sveriges försvar och säkerhet ur olika aspekter. En viktig arena för möten mellan civilsamhälle och offentliga aktörer. Jag har nog aldrig varit på en konferens som håller så hög kvalitet, och där alla är med för att nätverka och utveckla sin egen organisation och kunskap.

Varför är Hela Sverige ska leva med på en konferens om säkerhetsfrågor?

– Vi har en självklar roll då vi företräder föreningar och byagrupper som är mycket viktiga för att en bygd ska fungera i såväl normaltillstånd som i kris och i värsta fall krigstider. Det har varit tydligt i samband med till exempel de skogsbränder och översvämningar vi haft under senare år. För att stärka den rollen ytterligare är det viktigt att vi visar på nyttan av vi gör, men också att vi lär oss mer.

Hur skulle du beskriva stämningen med tanke på det allvarliga läget i omvärlden?

– Visst präglas den av ett allvar med stor samstämmighet mellan politiker oavsett parti. Alla talare har varit tydliga med att kriget i Ukraina berör hela Europa och västvärlden. Nu handlar det om att försvara demokratin.

Nämn tre saker som du tar med  dig från konferensen?

– En sak jag tar med mig kommer från ÖB som lyfte att vi måste kunna försvara oss inte bara med vapen utan också med penna och papper. När elförsörjning och datakommunikation är utslagen i en krigssituation behöver vi fortfarande upprätthålla kommunikation och viktiga samhällsfunktioner.

En annan sak jag tar med handlar om att vi måste ha tillgång till insatsvaror för att kunna producera livsmedel, som konstgödning, diesel och el. Samtidigt är vi beroende av omvärlden för att klara det. Därför tänker jag att vi behöver fortsätta arbetet med omställningen till en förnybar energiproduktion, men samtidigt säkra att vi klarar oss här och nu.

Självklart tar jag också med mig beskrivningen från Ukrainas ambassadör av läget i landet. Det är tydligt att Sveriges militära och humanitära är mycket viktigt.

Läs mer om rikskonferensen Folk och Försvar som sedan 19äger rum i Sälen den 8-10 januari.