Hela Sverige
Nyheter19 maj, 2023

Forskning och samverkan för unga i landsbygder.

Hela Sveriges doktorand Maja Adolfsson.

Hela Sverige ska leva är sedan 2021 med i ett forskningsprojekt om unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd. Målet är ny kunskap. Utvecklade metoder. Och att landsbygdsperspektiven sprider sig som ringar på vattnet.  

Forskningsprojekt Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd leds av doktoranden Maja Adolfsson vid Sociologiska institutionen, Umeå Universitet. Projektet görs i samarbete med Företagsforskarskolan.

Nu har Hela Sverige ska leva haft besök av Maja och de andra doktoranderna från Företagsforskarskolan. Syftet med besöket var att hela gruppen skulle träffa den externa parten, det vill säga Hela Sverige ska leva. Under besöket presenterade bland annat Josefin Heed och Terese Bengard vår verksamhet, pratade om landsbygdsutveckling samt diskuterade urban norm.

– Även om forskarskolan främst är till för doktoranderna är det såklart också bra för oss att våra perspektiv och den kunskap vi bidrar med kommer doktorander inom många olika akademiska discipliner till del. Förhoppningsvis kan det bli till ringar på vattnet, säger Josefin Heed, analytiker på Hela Sverige ska leva.

Företagsforskarskolan jobbar med att skapa samarbeten mellan forskning och resten av samhället. På så sätt ökar chanserna till direkt samhällsnytta. Uppdraget är bland annat att hitta nya relationer mellan forskningsområden och organisationer samt att skapa hög vetenskaplig kvalitet med en hel massa samhällsnytta.

– Vi deltar för att medverka till bättre forskning. Men vi vill såklart också att den kunskap som kommer av projektet bidrar till att vässa både vårt eget och andras arbete med att förbättra villkoren för  unga vuxna att att engagera sig i samhällsutvecklingen, säger Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva.

Läs mer om forskningsprojektet.

Läs mer om Företagsforskarskolan.