Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Gröna näringar avgörande för att hela Sverige ska leva.

Josefin Heed från Hela Sverige ska leva deltar i analysgruppen Hållbara Gröna Näringar under Landsbygdsnätverket.

Strax före jul 2023 startade Landsbygdsnätverket tre så kallade analysgrupper, som ska prioritera vilka insatser som ska genomföras under 2024. Från Hela Sverige ska leva deltar Josefin Heed i gruppen för Hållbara gröna näringar och Klas Fritzon i gruppen för Stärkta landsbygdsperspektiv hos offentliga aktörer. Sedan tidigare deltar vi genom vår ordförande Irene Oskarsson i styrgruppen för nätverket.

Ta del av Josefin Heeds rapport från när Hållbara gröna näringar samlades för att diskutera behov och utmaningar:

”Den 31 januari till 1 februari hade jag äran att representera Hela Sverige Ska Leva vid det första fysiska mötet med Landsbygdsnätverkets analysgrupp för Hållbara Gröna Näringar. Vårt uppdrag var att identifiera och prioritera behov och utmaningar som gröna näringar står inför, med målet att starta utförargrupper som ska jobba med dessa frågor under 2024.

Huvudteman och prioriterade områden:
Under mötet hade vi en workshop för att komma överens om utförargrupper inom vart och ett av de temaområden som Landsbygdsnätverket utsett åt analysgruppen. Områdena är:

  1. Hållbart företagande med särskilt fokus på miljö och klimat
  2. Attraktiva näringar med särskilt fokus på kompetensförsörjning, arbetsmiljö och jämställdhet.
  3. Nyföretagande och ägarskiften.

Övergripande tankar och reflektioner:

  • Polarisering och perspektivrikedom: Mötena belyser den fortsatta polariseringen kring utvecklingen av gröna näringar. Det är dock uppmuntrande att se en bred samling av perspektiv som ger hopp om att finna gemensamt accepterade lösningar.
  • Betydelsen av lokal livsmedelsproduktion: För att uppnå visionen om att hela Sverige ska leva, är det avgörande att stärka lokala gröna näringar. Detta är inte bara kritiskt ur ett beredskapsperspektiv utan också för att bevara och utveckla dynamiska landsbygder.
  • Förberedelser inför CAP 2028: Diskussionerna om nästa CAP-period är redan i gång, och vårt aktiva deltagande är viktigt för att forma en hållbar framtid för de gröna näringarna i hela landet.

Nästa steg:
Inbjudningar till att delta i de olika utförargrupperna kommer att gå ut inom kort. Detta är en unik möjlighet för medlemmar inom Landsbygdsnätverket att direkt påverka och bidra till framtidens gröna näringar. Redan nu går det att anmäla intresse till temaområde 2, om kompetensförsörjning.

Mer information om gruppens arbete och vilka organisationer som deltar hittar du här.”