Hela Sverige
Nyheter17 maj, 2023

Omvärldsbevakning, vecka 20.

Följ Hela Sveriges omvärldsbevakning för att få koll.

Varje onsdag publicerar Hela Sverige ska leva en kort omvärldsbevakning. I den får du snabba tips om beslut, opinion och kunskap – som sammantaget formar utvecklingen i landsbygder.

Vecka 20 tipsar vi till exempel om återkommande frågor som skolor och vägar. Vi ger dig också två mer utmanande utblickar, som handlar om nya mått på världens urbaniseringsgrad och sammanhållningspolitiken inom EU efter 2027.

Varje vecka avslutar vi med tips från en person som på något sätt är engagerad i landsbygdsfrågor. Denna gång är det Ulrika Holmgren från Landsbygdsnätverket som bland annat lyfter möjligheten att ta del av Landsbygdsveckan i efterhand – bland annat en föreläsning av kulturgeografen Josefina Syssner och ett samtal med spanarpanelen.

Som vanligt hittar du veckans snabba tips på vår Facebook och bloggsidan här på webbplatsen.

Vill du bli vår nästa tipsare? Hör av dig till klas.fritzon@helasverige.se.