Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Rapport från Civilsamhällesrådet.

Irene Oskarsson, ordförande Hela Sverige ska leva.

Den 21 mars deltog Irene Oskarsson, ordförande för Hela Sverige ska leva, på årets första möte med Civilsamhällesrådet. Det är ett nationellt forum som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver för att stärka civilsamhällets roll i frågor som rör krisberedskap och civilt försvar.

Vilka frågor diskuterade ni den 21 mars?
Det var ett mycket innehållsrikt möte där generaldirektören för MSB, Charlotte Petri Gornitzka, inledde med att beskriva vad myndigheten jobbar med just nu. Hon lyfte bland annat frågor kring Natomedlemskapet och arbetet med att förnya informationsmaterialet om Krisen eller Kriget kommer. På mötet deltog också statssekreterare Johan Berggren och direktören för Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Jannie Lilja, som berättade om hur hon som forskare ser på civilsamhällets roll både före och efter en kris eller krig.

Vad är det viktigaste du vill förmedla till andra civilsamhällesorganisationer som inte deltog på mötet?
– Statssekreteraren betonade hur viktig civilsamhällets roll är i en bred bemärkelse när det gäller frågor om kris och krig, inte minst för att hålla uppe försvarsviljan. Han lyfte vår samlade roll bland annat som demokratibärare, i arbetet med att motverka desinformation, folkbildningens funktion och i återuppbyggnaden efter en kris eller ett krig.

Flera av deltagarna lyfte behovet av att tydliggöra vad vi som civilsamhällesorganisationer inte bara kan utan också förväntas göra, och där lovade MSB ta pennan i det arbetet.

I diskussionerna som följde kom också frågan om försörjningsberedskapen upp, där civilsamhället fyller en viktig funktion. Det blev inte minst tydligt under pandemin, när vi bidrog med att distribuera livsmedel till många.

Som många gånger tidigare konstaterade vi att civilsamhället ofta är snabbare än myndigheter på att få saker att hända, men att uthålligheten inte alltid finns.

Ytterligare en fråga där alla var överens gällde behovet av att öva, där Röda Korset tog en ledande roll och nu ska se över kapaciteten att jobba med detta.

Var det någon fråga som berörde Hela Sverige ska leva i högre grad än andra?
Vi diskuterade behovet av att det lokala perspektivet ska finnas med tidigt och tydligt i planeringen för att komma rätt från början. Och i utvecklingen av det tror jag vi har en viktig roll att spela.

För Hela Sverige lyfte jag särskilt vikten av att vi har relevant information att förmedla till våra utvecklingsgrupper och medlemmar. Men självklart också att våra medlemmar i sig själva är viktiga aktörer, som till exempel LRF, Studieförbunden, Bygdegårdarna och Hembygdsrörelsen.

Hur ser du på att som representant för civilsamhället delta i sammanhang där myndigheter styr utifrån sina uppdrag?
Jag upplever att MSB är lyhörd och inser att vi har olika roller. Dessutom är det stora skillnader mellan oss som sitter i rådet, där vissa till exempel är förordningsstyrda. Generaldirektören har själv erfarenhet att jobba i civilsamhällesorganisationer och det märks. Klart är att de behöver oss!

Hur ser du på Hela Sverige ska levas roll när det gäller krisberedskap?
– Jag ser oss som en organisation som genom vår stora bredd har möjlighet att sprida kunskap och vara en form av spindel i nätet. Det handlar inte om att styra utan förmedla, och därmed också bidra till att kunskap och kunnande kommer till sin rätt. Det är många som gör mycket inom krisberedskapsfrågorna så det gäller att sprida goda exempel och inte dubbelarbeta.

Vad händer nu?
Arbetet med de tre frågor vi diskuterade fortsätter och i höst kommer ett nytt större forum som ännu inte funnit sitt innehåll. Nästa möte med Civilsamhällesrådet äger rum den 11 september men innan dess hoppas jag att mycket kommer hända, avslutar Irene Oskarsson.

Läs mer om om det svenska systemet för civil beredskap.

Fakta om Civilsamhällesrådet för civil beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), tog  under 2023 initiativ till rådet som syftar till att stärka civilsamhällets roll i frågor som rör krisberedskap och civilt försvar. Genom rådet vill MSB bidra till erfarenhetsutbyte och nätverkande både mellan olika civilsamhällesorganisationer och med det offentliga. Andra uppgifter för rådet är till exempel att:

  • Utarbeta förslag på hur civilsamhällesorganisationer kan arbeta i den nya strukturen för civil beredskap.
  • Diskutera olika insatser vid kriser.
  • Lyfta frågor som MSB bör arbeta med avseende civilsamhället.
  • Ge feedback på aktuella frågor inom beredskapsområdet.

Civilsamhällesrådet är en del av ett större arbete på MSB kring civilsamhällets roll i den civila beredskapen. Inom ramen för det finns till exempel ett särskilt forum med årliga möten, där ett femtiotal organisationer ingår.

I rådet ingår Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Sveriges stadsmissioner, Civilförsvarsförbundet, Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS), Friluftsfrämjandet, Studieförbunden samt Hela Sverige ska leva.