Hela Sverige
Nyheter16 mars, 2023

Rättvis omställning med civilsamhället som resurs.

Den 15-16 mars träffades deltagare i forskningsprojektet Fairtrans i Östersund. De arbetar för en rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle – med Hela Sverige ska leva som en av parterna i projektet.

Det pågår en mängd forskningsprojekt om klimatfrågor i Sverige och världen. Men Fairtrans sticker ut. I vanliga fall ligger fokus på tekniska system eller övergripande frågor om politik och ekonomi. Ett viktigt perspektiv i Fairtrans är i stället att ta vara på kraften i civilsamhället, att hitta lösningar för att mobilisera vanliga människor och lokalsamhällen. Ett annat att omställningen ska upplevas som rättvis.

Bland alla forskare och experter på plats fanns Peter Eklund och Sigrid Larsson från Hela Sverige ska leva. Deras uppgift i projektet är att bidra med kunskap om Sveriges landsbygder och civilsamhället.

– Forskarna här är jätteduktiga, men de är också fast i sina övergripande och urbana utgångspunkter. Vi bidrar med våra ofta ganska konkreta perspektiv. I det här fallet har det gett resultat, då fler och fler faktiskt pratar om att hela Sverige ska med i omställningen, säger Peter Eklund, från Hela Sverige ska levas styrelse.

Dagarna i Östersund syftade till att belysa olika perspektiv på digitaliseringens roll för Sveriges klimatomställning. Att genom kunskapsdelning och diskussion komma fram med förslag på hur utvecklingen kan stärkas i hela landet. I slutändan tänkt att ingå i det manifest som projektet ska mynna ut i.

Stora skillnader mellan människor och platser

Forskarna som inleder mötet trycker på möjligheterna med att jobba tillsammans inom civilsamhället. Till exempel genom vindkraftkooperativ, bostadsrättsföreningar som satsar på solenergi eller olika typer av intressegemenskaper.

Fairtrans startade 2021 och Hela Sverige ska leva har varit med sedan starten.

När de zoomar in på digitaliseringen lyfter de bland annat möjligheterna med att jobba på distans, gärna från så kallade coworking-kontor. De glömmer inte heller skillnaderna mellan människor i olika åldrar och olika yrken. Av fackförbundet LO:s medlemmar saknar till exempel 94 procent möjligheten att jobba på distans.

Men forskarna lyfter också skillnaderna mellan land och stad. Och just därför deltar Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige som en av föreläsarna. Hon håller med om att digitaliseringen är viktig, men trycker på det grundläggande.

– Vi får inte glömma att utbyggnaden av bredband är långt i från klar. Vissa av oss åker fortfarande på digitala grusvägar, säger hon.

Bidraget från Terese Bengard, som deltar på distans, är typiskt för när Hela Sverige ska leva medverkar och skjuter in kunskap i denna typ av sammanhang. Det som är grundläggande i vissa sammanhang, kan vara nyheter i andra. Också när publiken består av forskare.

Typisk är också att kunskapsinnehållet är högt, men i vissa fall långt från verkligheten i landsbygder.

– När det till exempel gäller idéerna kring vikten av att arbeta tillsammans är det egentligen inget nytt – utan något som vi gör naturligt i våra landsbygder. Under de senaste åren inte minst inom områden som till exempel gemensamma energilösningar och byggande. Därför kan vi också bidra med praktisk kunskap som kompletterar de teoretiska perspektiven i projektet, säger Peter Eklund.

Potentialen i coworking

Mötet hölls på Gomorron Östersund. Ett av många coworking-kontor som vuxit fram efter att Covid-19 drev människor från de tidigare så självklara kontoren.

Här huserar organisationen The Remote Lab till vardags. De jobbar med att utveckla och sprida kunskap om framtidens arbetsliv.

Mötet hölls på coworkingplatsen Gomorron Östersund.

I början av 2023 släppte de en heltäckande kartläggning av coworking i Sverige, som visar på potentialen och den snabba utvecklingen. De identifierar 623 coworkingställen i 200 av landets 290 kommuner. De lyfter också särskilt hur utvecklingen av coworking kan komma att påverka den gröna omställningen som sker i Sverige.

– Coworking är en möjlighet för människor att bo på en plats och jobba på en annan. Och det finns tecken på att det kan bidra till att fler faktiskt väljer att bo i landsbygd. Samtidigt kräver också coworking en viss massa för att bli kommersiellt gångbart. Det är därför en utmaning att bygga den typen av lösningar i landsbygder, men just i det sammanhanget kan civilsamhället spela en viktig roll, säger Sigrid Larsson, Hela Sverige ska leva.

Det sistnämnda en typ av vardaglig förståelse av landsbygdernas villkor som kan vara svår förstå vidden av som forskare.

Läs mer om Fairtrans.

Läs kartläggningen av coworkingställen i Sverige.

Läs mer om Hela Sverige ska levas syn på samverkan med forskare.