Hela Sverige
Nyheter20 november, 2023

”Vi kan inte bygga en starkare demokrati i Stockholm”

Oliwer Karlsson, programchef på Youth 2030 Movement.

Föreningen Youth 2030 Movement är sedan oktober ny medlem i Hela Sverige ska leva. De vill ge barn och mer unga mer makt i samhället – bland annat genom att stärka ungas inflytande lokalt och införa rösträtt från 16 års ålder. Vi fick en pratstund med programchef Oliwer Karlsson.

I en tid då mycket av den politiska, ekonomiska och kulturella makten centreras till Stockholm gör Youth 2030 Movement en lite ovanlig analys. Huvudstaden är helt enkelt för stor, vilket gör den irrelevant som testbädd för hur demokratin kan byggas starkare i Sverige.

– Hittar vi nycklar för en mer inkluderande demokrati i Dorotea, så har det potential att sprida sig till 200 andra kommuner. Men hittar vi lösningar i Stockholm är risken stor att de bara passar de fem största kommunerna. Mycket av den nationella ungdomspolitiken idag kommer från miljöer där det finns massor av anställda hållbarhetsutvecklare, säger Oliwer Karlsson.

Med den utgångspunkten har föreningen sedan starten 2020 bland annat drivit projektet Youth up North, där Arjeplogs, Bodens och Doroteas kommuner fungerat som experimentverkstad för att skapa en mer levande landsbygd för unga.

Möjligheten att påverka skapar framtidstro

I dagsläget jobbar de med modellutveckling tillsammans med ett ett stort antal kommuner. Sedan starten över 30 stycken, varav merparten landsbygdskommuner. I korthet betyder det att föreningen testar, utvecklar och snabbar på arbetet med att skapa inflytande och delaktighet för unga i samhällsutvecklingen

– Det handlar om att få unga i Sveriges minsta kommuner att känna ägandeskap. När de får möjlighet att påverka sitt lokalsamhälle så bidrar det till att skapa framtidstro och engagemang för platsen där de bor – och att fler vill leva där som vuxna.

Youth 2030 Movement tar också fram förslag på hur politiken kan utvecklas och bygger strategiska samarbeten. För att åstadkomma förändring nu – men också för att den ska fortsätta bortom 2030. Och det är där Hela Sverige ska leva kommer in i bilden.

– Hela Sverige ska leva är en jätteviktig aktör att kroka arm med nu, men också för framtiden. Vi behöver ha organisationer som oavbrutet står upp för Sveriges landsbygder – och dessutom tar med de ungas perspektiv. Tillsammans kan vi pusha utvecklingen framåt, inte minst när det gäller att komma bort från de urbana normer som styr mycket idag, säger Oliwer Karlsson.

Valdeltagandet minskar i 288 av 290 kommuner

Men demokratin behöver inte bara stärkas i landsbygder. I det senaste valet minskade valdeltagande i 288 av Sveriges 290 kommuner.     .

– Unga pratar inte bara om fritidsgårdar utan vill ungefär samma saker som vuxna. Det handlar till exempel om att ha kollektivtrafik och vård som fungerar. Trots det finns ett glapp mellan den nuvarande ungdomsgenerationens samhällsengagemang och deras politiska intresse. Jag är förvånad över att vi som samhälle inte drar mer nytta av kraften som finns hos de unga idag, säger Oliwer Karlsson.

Youth 2030 Movement uppstod ursprungligen som ett initiativ från Stenbecks stiftelsen, men har nu ett flertal finansiärer och intressenter. Trots det ser föreningen redan slutet då det redan från start bestämdes att den ska avvecklas år 2030. Målet? Att tills dess åstadkomma maximal förändring.

Läs mer om föreningen Youth 2030 Movement på deras hemsida.

Läs mer om Hela Sverige ska levas medlemmar.