Hela Sverige

Karin Torstensson, styrelseledamot.

Karin är en pigg och glad kvinna med hjärtat i den halländska myllan. Hon arbetar som landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun. Det dagliga arbetet är fokuserat på att stimulera och stötta ett diversifierat näringsliv i de olika landsbygdsområdena i kommunen. ”Ingen landsbygd är den andra lik och det är viktigt att man har förstående för olika typer av landsbygder när man arbetar med samhällsutveckling”, menar Karin.

När hon inte arbetar är hon engagerad i den lokala idrottsföreningen och äger också ett bed and breakfast i den lilla byn Krogsered i Falkenbergs inland.

Karins drivkraft är att skapa goda förutsättningar för att bo och verka på landsbygden. Oavsett var i landet man bor och verkar ska man ha möjlighet att kunna utveckla sitt närområde: ”För att detta ska kunna ske måste vi tillsammans vara med och krossa den urbana normen som genomsyrar hela vår samhällsutveckling. Idag har digitaliseringen bidragit till att Sveriges landsbygder har en enorm potential att utvecklas. Man kan som uppkopplad landsbygdsbo få tillgång till samma service som i staden. Denna utveckling måste vi landsbyggare tillsammans hjälpas åt att sprida”, säger hon.

Karin tror att vi genom positivitet och ett genomsyrat hållbarhetsarbete kan påvisa att landsbygden är det självklara alternativet för en hållbar samhällsutveckling. ”För att få ett mer jämlikt land måste landsbygden få en revansch i samhällsutvecklingen”, säger hon.

I sitt arbete som landsbygdsutvecklare har hon tillsammans med sin kollega Jennifer Erlandsson utvecklat ett projekt och en arbetsmetod som går ut på att genom inventering av bostäder få fler att flytta till kommunens landsbygd. Projektet har blivit väldigt uppmärksammat och gett ringar på vattnet; fler kommuner kommer att ta efter. Läs mer om projektet Lev din dröm FBG här

”Jag är stolt och glad över att få det stora förtroendet att vara styrelsemedlem i Hela Sverige ska levas styrelse. Jag tror att mina erfarenheter av ett näringslivsinriktat landsbygdsarbete kan bidra till bra dialoger. Jag ser också fram mot att ta in en del av den halländska myllan i styrelsearbetet”, avslutar Karin.