Hela Sverige

Magnus Strömberg, styrelseledamot.

Magnus Strömberg är bosatt i Baksjöliden, Fredrika i sitt gamla barndomshem efter att ha varit på ”utflykt” i 36 år. Han har i till största del arbetat inom Life Science med främst läkemedelstillverkning och diagnostika och där i olika chefsroller. Han är också sedan lång tid tillbaka en intresserad skogsägare med engagemang inom näringspolitik och han sitter med i styrelsen som SBO-råd för Norra Skogsägarna i Västerbotten.

Genom arbete på lokal nivå i Åsele Bygderåd (i nulägen vilande), Hela Sverige ska leva Västerbotten och sedan fem år även inom riksorganisationen har han möjlighet att driva frågor för en bättre balans mellan olika intressen och prioriteringar för en jämlikare fördelning. Skola, vård, boende och byggande samt näringspolitik, framförallt skogsnäringen, är Magnus huvudintressen. ”Inte minst brinner jag för att hitta förutsättningar för att få våra tjejer i de olika landsbygderna att vilja stanna eller återvända efter studier. Då finns förutsättningar till barn i skolan och all annan utveckling som följer med dem”, säger han.

Efter återflytt till en riktigt glest befolkad bygd inom Åsele kommun så är det lätt att engagera sig i lokal utveckling och landsbygdsfrågorna, menar Magnus. Att genom Hela Sverige få vara delaktig i att lyfta frågor rörande boende, näringsfrågor för företagande och möjligheten för unga och barnfamiljer att leva och verka på lika villkor som i tätorterna är en bra möjlighet, tycker han.

Magnus är övertygad om att synen på evig tillväxt måste förändras: Vi måste komma till en mer hållbar tillvaro där vi börjar tänka i termer av återbruk och mer långsiktig utveckling. Downsizing och så mycket mera självförsörjning som möjligt är vad han tror på.