Hela Sverige

Peter Eklund, styrelseledamot.

Peter har suttit i styrelsen för Hela Sverige ska leva sedan 2015. Han har även varit ordförande och verksamhetsledare i styrelsen för Hela Sverige ska leva Sörmland under lång tid. Peter har hela sitt liv arbetat med mobilisering, hållbarhets- och framtidsfrågor samt regional utveckling, bland annat som planerings- och utvecklingsdirektör på länsstyrelsen i Södermanlands län och på kommunal nivå som näringslivschef och planeringssekreterare.

Han har en akademisk bakgrund som kulturgeograf och samhällsplanerare och var under 70-talet forskare och universitetslektor på KTH med särskild inriktning på lokal mobilisering och framtidsplanering i små kommuner. Under 90-talet var han anställd på Mälardalens Högskola med uppdraget att bygga upp Sveriges främsta entreprenöriella utbildning i informationsdesign och omvärldsanalys. Han har publicerat drygt 40 böcker inom många områden, bland annat lokal mobilisering, ungdomars värderingar, samhällsplanering och bostadsbyggande, hållbar utveckling, jämställdhet, kluster och innovationssystem och en mängd analyser om regional och lokal utveckling.

Peter har också lång och gedigen erfarenhet från den privata sektorn och lokalt utvecklingsarbete. Han har arbetat i flera EU-projekt och haft uppdrag för OECD.

Peter vill sätta in landsbygdsutveckling i ett brett sammanhang. Hur skapar vi tro, hopp, stolthet och mobilisering, samtidigt som vi står med fötterna på jorden? Hur får vi igång hållbar utveckling och omställning med fokus på mat och klimat? Hur planerar vi bäst för att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Det är några av de många frågor Peter jobbar för att hitta svar på. Han ser att det finns stora möjligheter för att utveckla landsbygden och sitter med i styrelsen för att han vill vara en motkraft till dem som lider av ”någon annan- syndromet” och för att han tror på mobilisering och viljan att tillsammans utgöra drivkrafter i all samhällsutveckling. Att koppla ihop de lokala/regionala och nationella/internationella nivåerna är nödvändigt – för nu är allt glokalt, säger Peter.