Hela Sverige

Byanätsforum.

Byanätsforum lanserades i mars 2015 och är ursprungligen ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Initiativet hade sin grund i en bedömning från Bredbandsforums styrgrupp om att byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät medför stora behov av teknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning. Från och med våren 2018 tog Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF över Byanätsforum med finansiering från landsbygdsprogrammet. Tillsammans utvecklade samarbetsorganisationerna nätverket och gav stöd till bredbandsföreningar med information, nätverk, rådgivning, företrädarskap och värdeskapande. Något år senare påbörjades ett samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen framför allt i frågor som rör robusta bredbandsnät och påverkansfrågor gentemot politik och beslutsfattare. Slutredovisningen för projektet som Hela Sverige ska leva är projektägare för är inskickad i början av året 2022 och väntar på handläggning för att projektet ska avslutas.

Den 1 mars 2021 bildades Byanätsforum ideell förening med en styrelse bestående av fem representanter för bredbandsföreningar och de fyra samarbetsorganisationerna.
Byanätsforum ideell förening är en nationell intresseorganisation som verkar för lokalt ägda bredbandsnät i hela Sverige, så kallade byanät. Föreningen ska stödja bredbandsföreningar, byalag eller andra grupper som vill bygga egna bredbandsnät i hela processen från idé till drift och utveckling. Byanätsforum ser utbyggnaden av bredband på landsbygden som en förutsättning för att leva och verka här. Då bredbandsföreningar står för en stor del av denna utbyggnad ser föreningen det som angeläget att säkerställa att deras behov av stöd tillfredsställs och att deras röst hörs på ett nationellt plan. En ny projektperiod Byanätsforum har startat för Byanätsforum vilket gör att verksamheten fortlöper och utvecklas även kommande år.

Bli medlem

Bredbandsföreningar och andra organisationer som vill och kan förväntas bidra till att fullfölja föreningens syfte är välkomna som medlemmar i Byanätsforum ideell förening.

Klicka här för att läsa mer »

Läs mer om Byanätsforum.

Klicka här »