Hela Sverige

RYMDFORSKNING PÅ LANDSBYGDEN.

 

Utanför Kiruna i nordligaste Sverige ligger både rymdbasen Esrange och en av EISCAT:s radaranläggningar där man bland annat studerar jordens atmosfär. Att ligga på behörigt avstånd från störande ljud- och ljuskällor är en nödvändighet för den speciella rymdforskning som bedrivs här.

– Kiruna ligger även tillräckligt långt norrut för att man ska kunna studera norrsken. Det är också en fördel att ligga så nära nordpolen när vi ska kommunicera med en del satelliter, förklarar Rick McGregor, forsknings- och utvecklingsansvarig på IRF i Kiruna.

Här arbetar man bokstavligen talat med raketforskning. Sedan 1966 har Esrange gett forskare från hela världen tillgång till rymden. Här sänder man upp ballonger, stora som två Globen, för att studera allt från stjärnhimlen till klimatförändringar.

Från Esrange skjuter man också upp sondraketer – raketer som går vertikalt rakt ut i rymden i stället för att gå in i omloppsbana runt jorden. De används för forskning kring tyngdlöshet och för att studera atmosfären. Dessutom finns här världens största civila markstation för kommunikation med satelliter.

Esrange ligger i Kiruna eftersom Europa behövde en uppsändningsplats för raketer långt norrut. För att den ska vara säker behövs också stora landområden runt omkring som kan användas som nedslagsplats – och som är obefolkade.

– Liknande platser kan man hitta i Sibirien eller på Grönland. Men det unika med oss är att vi har en fungerande infrastruktur med vägar, järnvägar, flyg och en stad i närheten, berättar Lennart Poromaa plats chef på Esrange.

– Det kan på kartan se ut som om vi är långt borta från allt, men flygplatsen är bara 45 minuter bort. Man kan ha morgonmöte i Stockholm och vara tillbaks på basen direkt efter lunch.