Hela Sverige

Årsmöte 2022.

Tid: 2022-04-27

 Kl. 18,30

Plats: Klevs Gästgiveri

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Bilder från årsmötet

Klicka på bilden.

Avtackning av avgående ledamöter  CLAES BERGQVIST och. HANS JOHANSSON

   

  

Diego är musikalisk ledare för gruppen Glada stjärnor

Glada stjärnor

Är ett glatt musikband & ett knippe eldsjälar som brinner för musiken.

Mer info om gruppen klicka här

 

Carro & Jullan sjunger på mötet.

 

Varmt välkomna till en trevlig kväll! 

Styrelsen Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

 

Handlingar till årsmötet

Inbjudanårsmöte22

Verksamhetsberättelse 21

Balansrapport

Budget 2022

Bokslut 2021

Resultatrapport

Verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi 2020 

Jämställdhetsstrategi 2021

Förslag till arvodesregler2021