Hela Sverige

Byalagsförsäkringen.

GRATIS FÖRSÄKRING FÖR DIG OCH DIN LOKALA UTVECKLINGSGRUPP.

Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister är försäkrade genom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och det kostar inte en krona. Försäkringen gäller även länsavdelningar liksom kommunbygderåd under förutsättning att de är registrerade i vårt medlemsregister.

Försäkringen vi tecknat är en grundförsäkring anpassad efter de flesta lokala gruppernas behov. Den omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring.

Genom att vi köpt en kollektiv försäkring, blir kostnaden så pass låg att vi inte behöver ta ut någon avgift av våra medlemsgrupper. Försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea.

Här finns mer att läsa om försäkringen:

Fullständiga villkor finns att hämta på www.svedea.se

Ni kan också kontakta Svedea: 0771-16 01 99. Ange försäkringsnummer 1636899.