Hela Sverige

Sök Lokal Bygdepeng för 2023.

Alla föreningar (som är medlemmar i Hela Sverige ska leva Skaraborg) kan nu söka Lokal Bygdepeng. Årets inriktning är att enkelt och obyråkratiskt stötta verksamhetssatsningar på ungdomar.

Styrelsen för Hela Sverige ska leva har nu fastställt riktlinjerna för Årets Lokala Bygdepeng.

-Vi vill särskilt premiera verksamhet som genomförs av ungdomar och på ungdomars egna villkor. Verksamhet och aktiviteter som genomförs ska vara lokala fysiska möten, säger ordföranden Per Gustafsson.

-En levande demokrati förutsätter ett starkt civilsamhälle med ett rikt lokalt föreningsliv. Särskilt viktigt är att ungdomar ges möjlighet att själva utveckla sina intressen och engagemang tillsammans med andra ungdomar, säger han.

Verksamhetsåret 2023 premierar Lokal Bygdepeng Skaraborg verksamhet och aktiviteter riktade för och med ungdomar i högstadie- och gymnasieålder eller för och med barn i låg- och mellanstadie-ålder.

-Styrelsen betonar att det långsiktiga syftet ska vara att stimulera ungdomars egenorganisering i lokalt föreningsliv. Det kan handla om befintliga föreningar eller nystart av lokala klubbar och föreningar, säger Per Gustafsson.

Verksamhet och aktiviteter ska genomföras under 2023. Sammantaget har styrelsen avsatt projektmedel för fem föreningar om vardera 3 000 kronor.

-För organisationer som inte är medlemmar; kan detta vara ett ytterligare skäl att nu göra slag i saken och bli medlem, konstaterar Per Gustafsson. Länk för att bli medlem finns till höger på denna hemsida.

Riktlinjer för Lokal Bygdepeng 2023

Hämta hem riktlinjer för Lokal Bygdepeng 2023 här

OBS: Pengarna kan sökas under hela 2023!