Hela Sverige

Förädlingsmackapären 2023.

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet ges möjlighet att utvecklas. En förutsättning för att detta ska lyckas är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesser och erbjuds möjligheter till inflytande och handlingsutrymme.

Projekt Förädlingsmackapären har pågått sedan 2018. Projektets verksamhet består i huvudsak av en process med syftet att ge lokala utvecklingsgrupper verktyg och metoder för att sätta bygdens resurser och behov i fokus genom delaktighet i sin egen bygds utveckling. Under projekttiden har Metoden FMP  (läs Metoden Förädlingsmackapären) vuxit fram samt att den förädlas och kompletteras i skarpt läge.

Under den förlängningsperiod (januari 2022 till juni 2023) projektet befinner sig i nu fortsätter arbetet med redan framtagna lokala utvecklingsplaner och lokalekonomisk analys/piloter startar upp med lokal utvecklingsplan via metoden FMP/nya bygder startar upp framtagandet av sina Lokala Utvecklingsplaner via Metoden FMP.

– Finns det en enda nyckel som passar till all lokal utveckling?

Lokal delaktighet och påverkan.

Genom projektet Förädlingsmackapären (FMP) lyfts den lokala demokratin bland annat genom att  den lokala kännedomen är en stor del av grunden i arbetet. Ingen vet bättre än bygdens egna invånare vad som finns och vad som fattas, vad som fungerar eller inte för att det ska kännas att man är en del av ett hållbart samhälle.

En annan del är ökad medvetenhet om vem som äger  ansvarsfrågan i olika delar av den lokala utvecklingen. Deltagarna lär känna sin bygd ofta på en djupare nivå än tidigare. Sagt av en deltagare:
” Det vi tidigare trodde om vår bygd, vet vi idag”.

Efter att ha varit med och tagit fram bygdens lokala utvecklingsplan finns nu kunskap att användas till små och stora lokala utvecklingsprojekt samt som påverkanskraft av kommunala och regionala planer och utvecklingsstrategier.

Samverkansprojekten Förädlingsmackapären Gästrikland och Förädlingsmackapären Hälsingland har beviljats förlängning t.o.m. 30 juni 2023.

Finansiärer

Leader Gästrikebygden LLU

Utveckling Hälsingebygden

FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN

KONTAKT »

FÖRÄDLINGSMACKAPÄREN

OM PROJEKTET »

RESULTAT

LUP OCH LEA »
HELA SVERIGES RIKSORGANISATION