Hela Sverige

Projekt.

– Vart är vi på väg? 

Förädlingsmackapären

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet ges möjlighet att utvecklas. En förutsättning för att detta ska lyckas är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesser och erbjuds möjligheter till inflytande och handlingsutrymme.

I Med och Motvind

– en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län.

Vindkraften är ett område med risk för konflikter mellan olika intressen och att man kan se vindkraft som ett hot eller en möjlighet.

Här finner man information för

  • privatperson som känner att du inget vet eller kan och behöver inhämta mer kunskap om processen med vindkraftsetableringar,
  • politiker och tjänstepersoner och
  • vindkraftsprojektörer.

Valåret 2022

Detta är ett internt projekt som syftar till att ge så bra svar som möjligt till våra medlemmar om var de olika partierna står när det gäller landsbygdsfrågor.

 

INTERNATIONELLA PROJEKT SOM X-ING MEDVERKAR I

GIRA – Green Initiativ in Rural Areas

Syfte:
Samarbete kring landsbygdsutveckling i Europa under begreppet “Green Initiativs in rural Areas”. Utbyte av erfarenheter och kunskap för att utveckla gröna initiativ.

SARURE – Save Rural Retail

När den sista lokala butiken stängs i ett landsbygdsområde, dör området. SARURE vill hitta möjliga lösningar för att få landsbygdsbutiker att överleva. Söderhamns kommun, som enda part i Sverige, deltar i ett internationellt projekt för att hitta lösningar till att bevara servicen på landsbygden – SARURE.

HELA SVERIGES RIKSORGANISATION