Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Förankrad i med och motvind

”- lokal delaktighet som grund för vindbruksplanering”

Vindkraften är ett område med risk för konflikter mellan olika intressen och att man kan se vindkraft som ett hot eller en möjlighet. Projektet tar inte ställning för eller emot vindkraft, men finns som stöd till bygden med fokus på lokal delaktighet.

Behöver ni prata om vindkraft i er närhet med en neutral part?  

Vad innebär ett samråd? Hur påverkar vindkraften? Hur gör andra? Vart finns det information? Hur går processen till? Vad tycker vi som bygd?  

Det är många frågor när ett vindprojekt blir aktuellt i närheten…  

Vi erbjuder en servicefunktion att vända sig till med alla frågor som berör vindkraft under hela processen- utan att ta ställning men som stöd för ert arbete och era egna beslut gällande er unika bygd och vindkraftsprojekt. 

Vi börjar med ett öppet möte med information och diskussion anpassat efter er bygd och situation. 

Vilka är vi? 

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg är en ideell organisation och samordnande organ för länets bygderörelser. Vi driver många projekt, utvecklingsfrågor och opinionsbildning för mer levande landsbygder i Hälsingland och Gästrikland.  

Läs mer på www.helasverige.se/gavleborg/ 

Varför gör vi det här arbetet? 

Vi har sett att naturresursuttag historiskt har påverkat lokalsamhället i landsbygder på olika sätt. I närtid har vi sett en stark våg av energiutbyggnad i form av bland annat vindkraftutbyggnad, särskilt i vårt län.  

Intressekonflikterna har med detta har ökat, liksom debatten om markanvändning, energitillgång, naturvärden, människors påverkan och återbäring av resurser till lokalsamhället.  

För att våra medlemmar och bygder inte ska vara ensamma i detta har vi startat ett tidigare samt detta projekt kring lokal delaktighet och dialog.  

Om projektet ”Förankrad i med och motvind” 

Namnet syftar till att just vindkraften har starka åsikter för och emot som behöver lyftas och diskuteras.   

Som projektpartners finns Högskolan i Gävle för att utvärdera dialogmetoden, Länsstyrelsen i Gävleborg för att främja kommunernas samtal sinsemellan om energifrågan och etableringar i gränstrakter, Ljusdals Kommun för att utveckla dialogformer i planarbete och etableringsbeslut samt riksorganisationen Hela Sverige ska leva för att samla och sprida kunskap om lokalsamhällets situation, lokal delaktighet, resursuttag i landsbygd och vindkraft.  

Projektet är finansierat av statens innovationsmyndighet. 

Kontakta Jenny Breslin på vindkraft.gavleborg@helasverige.se

För dig som söker svar

Nedan är informationen uppdelad efter målgrupp för att det skall vara lättare att hitta den information du söker.

Vill du hellre prata i lugn och ro med oss i projektet? Kontakta isåfall det nya projektet Förankrad i Med och Motvind som tagit över rollen att driva frågan vidare.

Klicka här! https://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/projekt/vind/imm-kontakt/

"Pressklipp"

Här hittar du filmmaterial och mediabevakning

klipp »

Följ oss på vår YouTube kanal!

 

klipp »

Tidigare arbete

Det senast arkiverade materialet finns här

Tidigare arbete »

Syfte och mål

Syfte »

under konstruktion

Hela Sveriges Riksorganisation