Hela Sverige

I Med och Motvind

”- en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län”.

Vi tror på landsbygdernas möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna bara chansen ges, och har därför skapat projektet ”I Med och Motvind” för att kunna finnas på plats där vindkraftsetableringar diskuteras – utan att ta ställning.

 

Senaste aktiviteter

Projektet har sedan våren arrangerat:

  • Fyra stycken processer i bygder med vindkraftsplaner. Två “Drop in” arrangemang på bibliotek i vindkraftsbygder.
  • Ett seminarium under Hela Sverige ska levas arrangemang Landsbygdsriksdagen 2022 i Jönköping, som lockade 26 deltagare från hela landet.
  • En presentation om projektet och vindkraft i lokala tidningen/ byabladet “Stråtjära Allehanda”.

Deltagit i:

  • Föreläst på ett seminarium om lokal delaktighet och vindkraftens påverkan arrangerat av Uppsala universitets avdelning “Arbetsmiljö och medicin” på aktiviteten Uppsalas forskardagar.
  • Ett möte med Energiministern tillsammans med Hela Sverige ska leva, Vindkraftcentrum och föreningen Garantia för att uppmärksamma behovet av ordnad återbäring till bygderna.

För dig som söker svar

Nedan är informationen uppdelad efter målgrupp för att det skall vara lättare att hitta den information du söker.

Vill du hellre prata i lugn och ro med oss i projektet?

Klicka här!

Vindkrafts- och energikonferensen

Vill du se den inspelade konferensen? Klicka här!

Program  här!

 

VIND-VLOGG

med Jenny Breslin

Häng med mig på min resa i vårt län där ingen arbetsdag är den andre lik!

Please contact us

Kontakt med projektet

Kontakt »
Purpose and aim

Syfte och mål

Syfte »

Film material och pressklipp

Här kommer olika typer av filmmaterial och mediabevakning

 

Förnybar energi Nr2/2022

Klipp »