Hela Sverige

Årets X-ing.

En gång per år, under hösten och inför Föreningsmötet,  kan man nominera en medlemsförening hos Hela Sverige X-ing Gävleborg till utmärkelsen Årets X-ing.

Styrelsen för X-ing Gävleborg ser gärna att många nomineringar kommer in. Var inte blyga utan fatta mod och nominera just din förening. Det sker så otroligt mycket inom föreningslivet i vårt län och det vill X-ing premiera med denna utmärkelse.

Vinnaren får förutom äran en bankcheck på 5 000 kr, ett diplom med motiveringen till utmärkelsen samt blommor och choklad.

Nominera din förening till utmärkelsen

Årets X-ing 2023.

Skicka din nominering senast 30 september via e-post till kenneth.noren@helasverige.se.

Vinnaren presenteras i anslutning till X-ing Gävleborgs Föreningsmöte, som hålls digitalt den 8 november.

Vinnaren får förutom äran en bankcheck på 5 000 kr,
ett diplom med motivering till utmärkelsen samt blommor och choklad.

Villkor för nominering:
– Föreningen du nominerar var medlem i X-ing Gävleborg vid årets början
HS X-ing Gävleborg Medlemmar 2023

– Föreningen är tillfrågad om nomineringen och har godkänt densamma

Kriterier som nomineringskommittén tittar på:
– Föreningen ska ha en aktiv verksamhet med stort engagemang på platsen (konkreta exempel på verksamhet/aktiviteter)
– Gärna inkludera flera olika målgrupper i verksamheten
– Föreningen fungerar som en inspiration för andra
– Kan vara ett plus: Gärna god samverkan med andra på platsen
(föreningar, kommun m fl)
– Kan vara ett plus: Verksamhet för eller med ungdomar
– Kan ha gjort något speciellt under året/senaste åren eller arbetat enträget  och länge med någon fråga

Underlag att lämna in till nomineringen av Årets X-ing 2023:
– Föreningens namn
– Kommuntillhörighet
– Kontaktperson för föreningen (namn, telefon, e-post)
– Beskrivning av föreningens verksamhet utifrån ovanstående kriterier
– Motivering till nominering, gärna utifrån
– hur föreningen bidrar till orten där den aktiv (gärna med konkreta exempel)
– hur den samverkar med andra på platsen (ex andra föreningar, näringsliv, kommunen)
– hur den kan vara en inspiration för andra
– Kontaktuppgifter till dig som lämnar in nomineringen (namn, telefon, e-post)

Skicka din nominering senast 30 september via e-post till kenneth.noren@helasverige.se.

 

 

 

Årets X-ing 2022:
Långheds Bygdeförening

Under Föreningsmötet, onsdag den 25 oktober , korades årets vinnare till utmärkelsen.

Motivering till utmärkelsen:
”En förening med matnyttig verksamhet som samlar bygden och med en baktanke att skapa inkluderande möten mellan människor och kulturer.
Med sin inbjudande verksamhet och sitt breda engagemang för bygden är Långheds Bygdeförening en inspiration och förebild för andra föreningar.

Stort Grattis önskar Hela Sverige X-ing Gävleborg

Läs mer om vinnande förening på deras egen hemsida. »

Årets X-ing 2021:
Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus.

Under Föreningsmötet/Höstkonferensen, lördag den 13 november, korades årets vinnare till utmärkelsen.

Motivering till utmärkelsen:
” Från idrottsklubb till bygdegårdsförening, idag navet för lokal utveckling.
Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus arbetar brett med frågor som engagerar hela bygden.
Fiber, hastighetsgränser, flytt av postlådor, att lyfta bygdens ögon för krisberedskap är exempel på områden som tillhör föreningens vardag.
Genom dess eldsjälar och samverkan skapas en helhet som håller hela vägen.”

Stort Grattis önskar Hela Sverige X-ing Gävleborg

Övriga nominerade föreningar var: Skogs Hembygdsförening, Nordanstigs MK samt Viksjöforsbaletten. Var och en i sig starka föreningar med lokal förankring och verksamheter som stärker dess hembygder.

Läs mer om vinnande förening på deras egen hemsida. »

Hela Sveriges Riksorganisation

Inspel till en ny bredbandsstrategi för hela Sveri...

Finns det plats också för landsbygderna i regering...

Skolor i hela landet.