Hela Sverige

Årets X-ing.

Priset Årets X-ing delas under 2022 ut för sjätte året i rad.

Till utmärkelsen kan medlemmar hos X-ing Gävleborg nomineras. Styrelsen för X-ing Gävleborg ser gärna att många nomineringar kommer in. Var inte blyga utan fatta mod och nominera just din förening. Det sker så otroligt mycket inom föreningslivet i vårt län och det vill X-ing premiera med denna utmärkelse.

Vinnaren får förutom äran en bankcheck på 5 000 kr, ett diplom med motiveringen till utmärkelsen samt blommor och choklad.

Nominera din förening/lokala utvecklingsgrupp till Årets X-ing 2022.

Vinnaren presenteras i anslutning till Föreningsmötet, som hålls digitalt, onsdag 26 oktober.

Villkor för nominering till Årets X-ing:
• Medlem i X-ing Gävleborg vid årets början.
• Har ett öppet medlemskap för alla som bor eller verkar inom det geografiska område som gruppen har som sitt arbetsområde.
• Är politiskt och religiöst obunden och har ett demokratiskt arbetssätt.
• Arbetar för sin bygds framtid och utveckling.
• Arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet.
• Arbetar för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Föreningen du nominerar ska vara tillfrågad om nomineringen och ha godkänt densamma.

Underlag att lämna in till nomineringen för Årets X-ing 2022:

• Gruppens namn och kommuntillhörighet.
• Kontaktperson för gruppen (namn, telefon, e-post).
• Beskrivning av gruppens verksamhet och vilka målgrupper den  riktar sig till.

Motivering till nominering (gärna utifrån):
• hur den bidrar till orten där den är aktiv (gärna med konkreta exempel).
• hur den samverkar med andra på platsen (ex kommunen, andra föreningar).
• hur gruppen kan vara en inspiration för andra.

Kontaktuppgifter till dig/den som nominerar sin/en förening (namn, telefon, e-post).

Skicka din nominering senast 10 oktober via e-post till kenneth.noren@helasverige.se.

För mer information ring 070-222 37 21.

Årets X-ing 2022 nomineringsrutin

Medlemmar från A till Ö X-ing Gävleborg 2022

 

Årets X-ing 2021:
Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus.

Under Föreningsmötet/Höstkonferensen, lördag den 13 november, korades årets vinnare till utmärkelsen.

Motivering till utmärkelsen:
” Från idrottsklubb till bygdegårdsförening, idag navet för lokal utveckling.
Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus arbetar brett med frågor som engagerar hela bygden.
Fiber, hastighetsgränser, flytt av postlådor, att lyfta bygdens ögon för krisberedskap är exempel på områden som tillhör föreningens vardag.
Genom dess eldsjälar och samverkan skapas en helhet som håller hela vägen.”

Stort Grattis önskar Hela Sverige X-ing Gävleborg

Övriga nominerade föreningar var: Skogs Hembygdsförening, Nordanstigs MK samt Viksjöforsbaletten. Var och en i sig starka föreningar med lokal förankring och verksamheter som stärker dess hembygder.

Läs mer om vinnande förening på deras egen hemsida. »