Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Värdegrund för verksamheten

All vår verksamhet och allt arbete inom X-ing utgår från demokrati, hållbarhet, mångfald och jämställdhet.

Lokal förankring och helhetssyn präglar vårt sätt att ta oss an frågor som är viktiga för oss som lever och verkar i Gävleborgs län.

X-ings syfte och verksamhet är att:

  • ge stöd till och företräda länets medlemmar i Hela Sverige ska leva,
  • att vara deras samordnare på länsnivå samt att upprätthålla ett aktuellt register över dessa,
  • fungera som ett nätverk för dessa samt för övriga föreningar och organisationer som vill arbeta för föreningens syfte,
  • stödja och stimulera landsbygdsutveckling, lokal utveckling och social ekonomi för Gävleborgs län,
  • vara bygderörelsens regionala och i förlängning nationella och internationella röst,
  • skapa opinion, underlätta erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel,
  • arbeta utifrån en integrerande, hållbar, jämställd och demokratisk inriktning samt för ett ökat samarbete mellan tätorter och landsbygder.

 

X-ing STÖDJER LOKAL UTVECKLING

  • X-ing har till syfte att stödja och stimulera landsbygdsutveckling, lokal utveckling och social ekonomi för Gävleborgs län. Med huvudmål att skapa hållbara bygder i hela länet.
  • X-ing arbetar för att skapa engagemang, delaktighet och inflytande för länets utvecklingsgrupper genom att ge stöd till och företräda dessa, samt vara deras samordnare på läns- och nationell nivå.
  • X-ing arbetar regionalt, nationellt och internationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken.

Projekt

En stor del av verksamheten som Xing bedriver sker i projekt. Stora med finansiering från Leader och Energimyndigheten samt mindre interna. De två stora är ”Förädlingsmackapären” och ”Förankrad i med och motvind”.

X-ing har även deltagit i två internationella projekt, GIRA och SARURE, som är avslutade nu.

Våra projekt kan du läsa mer om här

Valåret 2022

Detta är ett internt projekt som syftar till att ge så bra svar som möjligt till våra medlemmar om var de olika partierna står när det gäller landsbygdsfrågor. Här hittar du mer info om det projektet.

Letar du efter viktiga dokument?

Här hittar du:

Stadgar

Protokoll

Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser

Policies

https://www.helasverige.se/gavleborg/exempelsida/viktiga-dokument-1/motesprotokoll/

Verksamhet

2022

Verksamhetsberättelse »
Årets X-ing

2023

Hassela Hembygdsförening »
KBR

Kommunbygderåd

KBR enligt X-ing »
BLI MEDLEM

MEDLEMSREGISTER

Ansök här »

Hela Sveriges Riksorganisation