Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Bli medlem

 

Ansökan medlemskap i Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som utgörs av lokala utvecklingsgrupper, länsavdelning/länsbygderåd samt riksorganisationens styrelse och kansli.

Medlemskap för lokal utvecklingsgrupp beviljas av länsavdelning/länsbygderåd.

Medlemskap för länsavdelning/länsbygderåd beviljas av riksorganisationens styrelse.

Ansök om medlemsskap: 

Gå till Hela Sveriges Medlemsservice (öppnas på ny sida)

När föreningen har beviljats medlemskap omfattas föreningen av Byalagsförsäkringen.

För mer information och hjälp kontakta X-ing via
gavleborg[at]helasverige[dot]se eller via mobil 070-281 42 92.

Vad gör Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg?

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg (nedan kallad X-ing) verkar för lokal utveckling i samhällen och byar och är en partipolitisk och religiöst oberoende förening, styrd av de lokala och ideella krafterna vars syfte är att stödja lokal utveckling och tydliggöra landsbygdens värden det vill säga föreningens medlemmar.

Föreningens huvuduppgifter är att:

  • fritt och oberoende vara bygdernas röst hos kommunala och regionala aktörer,
  • stödja lokala krafter i deras strävan för deras egen bygd,
  • vara opinionsbildare för landsbygdsutvecklingen,
  • främja och utveckla nätverk.

Årsmötet skall välja en styrelse bestående av 5 till 11 ledamöter samt 0 till 10 ersättare. Då länet består av 10 kommuner eftersträvas att styrelsen består av en ledamot från varje kommun.

Från och med höstmötet 2018 har X-ing två stycken ordföranden, en kvinna och en man.

Under Höstmötet tas Verksamhetsplanen för kommande år.

Det är kostnadsfritt för lokala utvecklingsgrupper att vara medlem i riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Det som utmärker en lokal utvecklingsgrupp är att den:

  • arbetar brett för bygdens utveckling och bästa,
  • tar tillvara bygdens gemensamma intressen och företräder bygden i olika sammanhang,
  • är öppen för alla och verkar offentligt,
  • utses och arbetar demokratiskt, ofta som ideell förening,
  • verkar i ett område, by som avgränsas av bygdens befolkning,
  • föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende.

Läs mer om X-ings verksamhet