Hela Sverige

Värdegrund för verksamheten

All vår verksamhet och allt vårt utvecklingsarbete utgår från demokrati, mångfald och jämställdhet.

Lokal förankring och helhetssyn präglar vårt sätt att ta oss an allt som rör landsbygdens utveckling.

 

X-ing STÖDJER LOKAL UTVECKLING

  • X-ing har till syfte att stödja och stimulera landsbygdsutveckling, lokal utveckling och social ekonomi för Gävleborgs län. Dess huvudmål är att skapa en hållbar utveckling i hela länet.
  • X-ing arbetar för att skapa engagemang, delaktighet och inflytande för länets utvecklingsgrupper genom att ge stöd till och företräda dessa, samt vara deras samordnare på läns- och nationell nivå.
  • X-ing arbetar regionalt, nationellt och internationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken.

Projekt

En stor del av verksamheten som Xing bedriver sker i projekt. Stora med finansiering från Leader och Energimyndigheten samt mindre interna. De två stora är Förädlingsmackapären och I Med och Motvind. Förutom dessa två, deltar X-ing i två internationella projekt: GIRA och SARURE.

Våra projekt kan du läsa mer om här

Valåret 2022

Detta är ett internt projekt som syftar till att ge så bra svar som möjligt till våra medlemmar om var de olika partierna står när det gäller landsbygdsfrågor. Här hittar du mer info om det projektet.

Målgrupper

  • Våra medlemmar
  • Allmänheten
  • Politiker och andra beslutsfattare
  • Andra aktörer inom landsbygdsutvecklingen
Våra medlemmar »
X-ings verksamhet

Vill du veta mer ? Läs t ex den senaste verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsberättelse 2021 »
Årets X-ing 2021

Bygdegårdsföreningen Bogårdens Föreningshus

Läs mer om årets X-ing här »

Kommunbygderåd enligt X-ing Gävleborg

Ett kommunbygderåd (KBR) kan se ut på många olika sätt. X-ing jobbar aktivt med att utöka antalet kommunbygderåd i länet.

Beskrivning av KBR »