Hela Sverige

Aktuella möten

FÖRENINGSMÖTE med X-ing Gävleborg

Onsdag 26 oktober, kl. 18.30 till 20.30. Digitalt via Zoom.

Kom ihåg att gå in i tid och testa att tekniken fungerar innan mötesstart. Tekniken finns på plats från klockan 18.

Ny på Zoom eller lite osäker på tekniken? Boka en tid med Olle eller Jenny, vår ordföringar, innan mötet för att testa tekniken i lugn och ro. Du når dem via e-post till olle.persson@lindefallet.com.

Anmälan ska innehålla :

  1. att du har rösträtt/inte rösträtt
  2. namn
  3. mobilnummer
  4. e-post
  5. föreningstillhörighet

Anmälan skickas via e-post till kenneth.noren@helasverige.se senast söndag 23 oktober.

Länk till mötet skickas ut till anmälda dagarna innan mötet.

Föreningsmötet innehåller sedvanliga handlingar – här tas beslut om Verksamhetsplan samt Budget för 2023.

Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg i Ånge och nyvald styrelseledamot i Hela Sve-rige ska leva Riks, är med och berättar om sitt arbete med Hållbarhet.

För mer information ring Kenneth Norén 070-222 37 21.

 

MÖTESDOKUMENTATION nås här på sidan från och med 11 oktober.

Föreningsmöte dagordning 2022-10-26

Verksamhetsplan 2023_221010

BUDGET 2023