Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Kommunbygderåd

Kommunbygderåd enligt X-ing Gävleborg (210517)

Ett kommunbygderåd (KBR) kan se ut på många olika sätt. Här beskriver vi i Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg vad vi menar med ett kommunbygderåd.

Ett kommunbygderåd (KBR), eller vad man väljer att namnge rådet med, kan drivas som förening eller nätverk. Om man som KBR vill vara medlem i organisationen Hela Sverige ska leva krävs ett organisationsnummer. Nedan har vi valt att använda “arbetsnamnet” Kommunbygderåd.

Ett kommunbygderåd kan

 • samla och representera alla lokala utvecklingsgrupper i kommunen, där rådet fungerar som en länk mellan grupperna och offentliga instanser,
 • samarbeta mer eller mindre nära med kommunens tjänstemän och politiker,
 • fungera som remissinstans och vara rådgivande i relevanta kommunala frågor,
 • vara delaktig i framtagande av kommunala strategier och planer samt
 • på kommunens uppdrag agera i dess ställe med insatser och ekonomiska medel till lokala utvecklingsgrupper till exempel genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Ett kommunbygderåd kan uppfylla en eller flera av ovanstående punkter.

EXEMPEL PÅ NYTTAN MED KOMMUNBYGDERÅD

För lokala utvecklingsgrupper:

 • Starkare position i angelägna frågor.
 • Hjälp med omvärldsbevakning och utbyte av erfarenheter med andra lokala utvecklingsgrupper.
 • Kan medverka vid fördelning av ekonomiska medel till lokal utveckling.
 • Kan driva projekt för stöttning av lokal utveckling.

För kommunen:

 • En samlad representation för lokal utveckling.
 • Kanal för dialog med bygdernas medborgare.
 • Källa till information om bygdernas situation och syn på aktuella frågor.

STYRKAN MED KOMMUNBYGDERÅD

För lokala utvecklingsgrupper:

 • Dialog och samverkan mellan bygder och föreningsliv ger nya perspektiv för den egna utvecklingen.
 • Genom KBR ges lokala grupper möjlighet att synas och att delta i den kommunala utvecklingen vilket ger ökad självkänsla samt vilja och förmåga att bidra.

För kommunen:

 • Tidig och nära dialog med KBR och de i sin tur med byar/bygder, kan motverka negativa reaktioner på nödvändiga (impopulära) beslut. Samt det omvända, ge insikter att förändra kommande beslut i sådan riktning att konflikt uteblir.
 • Kontakten med KBR ger god insikt i lokala förutsättningar vilket stärker det kommunala strategi- och planeringsarbetet.

KBR X-ing Gävleborg 210517

 

Kommunbygderåd i Gävleborgs län

I Gävleborgs län finns idag 6 stycken kommunbygderåd. Länsbygderådets mål är 10 stycken då vårt län består av 10 kommuner.

I Sandviken, Söderhamn, Hudiksvall och Ovanåkers kommuner finns idag befintliga kommunbygderåd.

I Bollnäs kommun startade ett KBR upp 25 april 2018 som ett öppet nätverk – med visionen  att med tiden bli ett kommundrivet råd.

I Ockelbo finns ett nätverk bland föreningar som i princip fungerar som ett kommunbygderåd.

Här hittar du:

Hela Sverige ska leva Sandviken – kontakt via e-post till finkelkuse@gmail.com

Kommunbygderådet i Söderhamn

Bygderådet i Hudiksvalls kommun