Hela Sverige

I Med och Motvind.

”- en plats där lokalsamhälle och vindparker möts i Gävleborgs län”.

Vi tror på landsbygdernas möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna bara chansen ges, och har därför skapat projektet ”I Med och Motvind” för att kunna finnas på plats där vindkraftsetableringar diskuteras- utan att ta ställning.

Bakgrunden är att vindkraften blir mer och mer aktuell för våra bygder i Hälsingland och Gästrikland.

Motstående intressen, miljö och klimatpåverkan, arbetstillfällen, uttag av naturresurser, olika åsikter och många olika aktörer gör det svårt för enskilda boende och föreningar att hänga med och ha delaktighet på riktigt. Till detta läggs att även beslutsfattare och politiker ställs inför svåra avvägningar och påtryckningar, samtidigt som vindprojektörer önskar mer lokalkännedom om områden som synes möjliga.

Huvudmålet med projektet är att berörda bygder ska ha så mycket fakta och delaktighet som möjligt i det som berör närmiljön, men också att innevånarnas åsikter och upplevelser ska föras vidare för att göra hela landets utvinning av naturresurser bättre.

Energimyndigheten har beviljat projektpengar för att X-ing till och med år 2022 ska kunna finnas tillgänglig just som en neutral resurs för alla parter. Neutraliteten handlar om att vi inte verkar för varesej fler eller färre vindkraftverk i länet. Neutraliteten betyder också att vi möter och bistår alltifrån motståndare till all vindkraftsetablering och de som gillar all vindkraft- och såklart det stora flertalet som vi har upptäckt finns däremellan.

Uppdatering!

Just nu på gång: Vindkraftskonferensen planeras att genomföras digitalt och i Ockelbo lördag 26/11

Program kommer inom kort

 

VIND-VLOGG

med Jenny Breslin

Häng med mig på min resa i vårt län där ingen arbetsdag är den andre lik!

 

BOENDE I BYGDER

BERÖRD AV VINDKRAFT »

POLITIKER OCH TJÄNSTEPERSONER

MER FÖR ER HÄR »

VINDKRAFTSPROJEKTÖRER

Mer för er här! »

KONTAKT MED IMM.

KONTAKT »

OM PROJEKTET.

OM PROJEKTET »

PRATA VINDKRAFT I LUGN OCH RO.

Boka tid med IMM! »
HELA SVERIGES RIKSORGANISATION