Hela Sverige
Nyheter28 december, 2021

Kallelse till Årsmöte 2020!

Studiebesok xxx i xxx.

Datum: 29 September 2020

Plats: Pga Corona har årsmötet varit uppskjutet, men kommer nu att ske i digital form. Klicka här för att komma till mötet! 

Då finns även alla handlingar tillgängliga för dem som önskar ta del av dem.

Tid: 18.30 – 20.00

VÄLKOMNA!

Styrelsen för Hela Sverige ska Leva – Jämtlands län!