Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Det här gör vi.

Som en del av Riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva är Jämtlands Länsavdelning en samordnande och stöttande organisation för lokala utvecklingsgrupper. Vårt främsta mål är att ge råd och stöd till dessa grupper.

Utöver detta ordnar vi evenemang där medlemmar, lokala föreningar och allmänheten är välkomna att ta del av intressanta talare, debatter och workshops. Vi arbetar för en levande landsbygd genom att vara opinionsbildande, folkbildande och med fokus att ständigt hålla landsbygdsfrågan aktuell och lokalt förankrad.

Klicka här för att se våra kommande aktiviteter!

Nedan kan du även läsa mer om Mikrofonden Z.

Mikrofonden Z

Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utvecklingen av samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer. 

Mikrofonden Z förmedlar kapital och kompetens till verksamheter inom den sociala ekonomin i Jämtlands län. Fonden finansieras av aktörer inom offentlig och privat sektor tillsammans med civilsamhället och dess idéburna organisationer (den sociala ekonomin)

En mikrofond ska ställa säkerhet för lån och underlätta för företagande inom social ekonomi och lokal utveckling för att få tillgång till kapital. Fonden samarbetar med organisationer med lokal förankring som känner människorna lokalt och har erfarenheter av kompetensutveckling i projekt. Genom mikrofinansiering underlättas jobbskapande processer och samhällsentreprenörskap som syftar till att förbättra individers levnadsvillkor och möjligheter till entreprenörskap och hållbar försörjning.

 Det unika med mikrofonder är dess öppenhet för och kunskap om lokalsamhället och möjliggörande för människor att satsa på sitt entreprenörskap oberoende var en bor och verkar. Genom att mikrofonden vill stötta lokalsamhällets aktörer inom den sociala ekonomin, där de traditionella finanssystemen ofta sviker, skapas hållbarhet ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala perspektiv. 

Mikrofonden Z startades 2013 av Coompanion Jämtlands län, Hela Sverige ska leva Jämtlands län och SEMN (Social Ekonomi Mellersta Norrland, den sociala ekonomins plattform) 

Mikrofonden Z är medlemmar i Mikrofonden Sverige vilken är ett samarbete mellan Hela Sverige ska leva, Coompanion, Ekobanken och JAK-banken. Mikrofonden Z kan tack vare medlemskapet i Mikrofonden Sverige bedriva sin verksamhet då den är registrerad hos Finansinspektionen och fungerar som nav för regionala mikrofonder.

Mikrofonden Z ek. för. Org.nr: 769627-5283  

Är du intresserad av att veta mer? Är du en framtida kund och/eller vill du stötta fonden?

Läs mer på www.mikrofondenz.org

Hela Sveriges Riksorganisation