Hela Sverige

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Länsbygderådet i Jönköpings län.

Siv Lindén – Ordförande. Tfn 070-278 26 29, siv.linden@helasverige.se 

Ola Gustafsson – Vice Ordförande. Tfn 073-910 39 10, ola.gustafsson@aneby.se   

Hans-Åke Björklund – Styrelseledamot, hansake.bjorklund@gmail.com 

Kristin Petersson – Styrelseledamot, Kristin_.petersson@hotmail.com

Kjell Egon Strandh – Styrelseledamot, kjellegon.strandh@gmail.com

Jirka Bärnlund Fors – Styrelseledamot,  jirkabf@gmail.com

Irene Oskarsson – Styrelseledamot, Irene.Oskarsson@helasverige.se

Göran Karlsson – Styrelseledamot, goran.rossved@gmail.com

Emma Hansson – Styrelseledamot, emma.hansson@gislaved.se

Maj-Inger Johansson – Styrelseledamot, info@besekull.se

Jennie Heimdal – Styrelseledamot, jennie.heimdal@hotmail.com

Michael Drewsen – Styrelseledamot, michaeldrewsen818@gmail.com

Nina Elmsjö, Länsstyrelsen Jönköpings län – Adjungerad styrelseledamot, nina.elmsjo@lansstyrelsen.se 

Valberedning

Birgitta Kellner – Sammankallande, blumase@hotmail.com

Christina Lindberg, lustgard@flahult.com

Göte Axelsson, gote.asarp@gmail.com

Revisorer

Leif Wetterö

Rune Svensson