Hela Sverige

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Länsbygderådet i Jönköpings län.

Siv Lindén – Ordförande. Tfn 070-278 26 29,
siv.linden@helasverige.se 

Kjell Egon Strandh – Vice ordförande,
kjellegon.strandh@gmail.com

Stefan Gustafsson – Kassör,
ballarp.gustafson@outlook.com

Hans-Åke Björklund – Sekreterare,
hansake.bjorklund@gmail.com 

Jirka Bärnlund Fors – Styrelseledamot,
jirkabf@gmail.com

Maj-Inger Johansson – Styrelseledamot,
info@besekull.se

Irene Oskarsson – Styrelseledamot,
Irene.Oskarsson@helasverige.se

Britt Svensson – Styrelseledamot,
britt@varekulla.se

Britt-Marie Andersson – Styrelseledamot,
britt-marie.orsby@outlook.com

Göran Karlsson – Styrelseledamot,
goran.rossved@gmail.com

Sanna Gustafsson – Styrelseledamot,
sanna-gustafsson@outlook.com

Michael Drewsen – Styrelseledamot,
michaeldrewsen818@gmail.com

Nina Elmsjö, Länsstyrelsen Jönköpings län – Adjungerad styrelseledamot,
nina.elmsjo@lansstyrelsen.se 

Valberedning

Agneta Karlsson, agneta.karlsson@pol.gislaved.se

Katarina Landin, kattalan@hotmail.com

Göte Axelsson, gote.asarp@gmail.com

Revisorer

Leif Wetterö

Rune Svensson

Leif Andersson