Hela Sverige

Stadgar och dokument

Här hittar du Jönköpings länsbygderåds stadgar och protokoll och andra viktiga dokument

Stadgar

Våra stadgar

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020