Hela Sverige
Pressmeddelande23 oktober, 2017

250 delegater från hela Europa enas om uttalande om landsbygden

 

Lördagen den 21 oktober antog 250 delegater från 39 länder och landsbygdsorganisationer en deklaration på European Rural Parliament (europeiska landsbygdsriksdagen) i Venhorst, Nederländerna.

Deklarationen slår fast att landsbygdens invånare har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar. De största utmaningarna består av snabb digitalisering, flytt från utsatta till välbärgade områden och från landsbygd till stad, de många flyktingar som kommer till Europa, förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar.

Den uppmanar invånare och politiker att stödja utvecklingen av landsbygden och se till att politiska beslut är landsbygdssäkrade, och att arbeta för att skapa hållbara landsbygdssamhällen med ett fokus på:

 

  • Infrastruktur, service och anslutning
  • Bekämpande av fattigdom och social utslagning
  • Stärkande av lokala ekonomier
  • Välkomnande av nya människor in i samhället
  • Ungdomar

Dessutom påminner delegaterna sina regeringar och EU:s institutioner om hur viktig den lokala nivån är och uppmanar dem att investera i lokala lösningar och strategier.

Det viktigaste förslaget är en gemensam EU-fond för Leader/lokalt ledd utveckling. Fonden bör få en betydande andel av alla europeiska strukturfonder och ska användas för lokal utveckling.

Detta var den tredje European Rural Parliament sedan 2013. Delegaterna kommer från respektive lands nationella landsbygdsrörelse. Från Sverige deltog nio personer från Hela Sverige ska leva och Landsbygdsnätverket.

För mer information, gå till hemsidan för European Rural Parliament 2017 eller Hela Sverige ska levas hemsida.

 

 

KONTAKT

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

E-post: staffan.nilsson@helasverige.se

Telefon: 070 578 00 22

 

Lena Husén, samordnare European Rural Parliament

E-post: lena.husen@helasverige.se

Telefon: 070 525 74 95

 

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

E-post: linn.hjort@helasverige.se

Telefon: 070 233 21 07

 

#Internationellt