Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2014

Appell: Små skolors särskilda värde.

 

Under slutseminariet för vårt projekt Små skolor i utveckling arbetade deltagarna fram en appell med analys av fördelarna med små skolor och utmaningar för dem, samt förslag för en väg framåt. 4 sidor.

#Skolor