Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

ÅTTA NYA LÄGENHETER I STAVSJÖ.

 

I mars 2019 kunde Kiladalens Utveckling AB erbjuda åtta nybyggda hyreslägenheter i sörmländska Stavsjö. Bostäderna erbjöds till äldre personer i området som inte längre ville eller orkade ta hand om sitt hus.

– Då frigörs deras hus och barnfamiljer kan flytta in där. Det var själva poängen med att bygga husen, att förändra åldersstrukturen i bygden, säger Gunnar Casserstedt, vd för utvecklingsbolaget och en av de drivande.

Vägen till de åtta lägenheterna har innehållit vissa viktiga steg.

Kiladalens utveckling AB är ett så kallat svb-bolag, alltså med särskild vinstutdelningsbegränsning och allt överskott från bolaget återinvesteras i bygden.

Det bildades år 2013 när några invånare bestämde sig för att göra något åt den stadigt försämrade servicen och utflyttningen från orten.

Bolaget erbjöd ortsborna att bli aktieägare i bolaget och 84 personer nappade på möjligheten. Tillsammans fick de ihop ett aktiekapital på 200 000 kronor.

Nästa steg var att ta reda på vad invånarna tyckte var viktigast att åtgärda och resultatet var livsmedel, boende och allmänna kommunikationer.

– Vi valde att börja med det som vi tyckte var enklast och det var livsmedel. Så vi byggde en digital lanthandel. Bostäderna stod klara i våras. Den tredje frågan arbetar vi fortfarande med, säger Gunnar.

Gunnar pratar mycket om förtroende och självförtroende.

– När man tar den här typen av initiativ så vänder man sig till många människor, som har olika typer av erfarenheter. Vi behöver bygga förtroende, självförtroende och engagemang. Då är det är viktigt att snabbt manifestera ett resultat. Vissa saker måste gå fort att visa upp för att du ska få förtroende och engagemang.

Skapandet av lanthandeln var viktigt ur flera aspekter.

–  Det innebar att vi kunde visa att det går att göra förändringar, men också att de som bor i samhället måste vara delaktiga för att åstadkomma dessa förändringar.  Genom att vi också bildade bolaget fick vi en viktig struktur att arbeta i. Bolaget som juridisk enhet med ett litet rörelsekapital har varit basen för de fortsatta initiativ vi drivit.

Nästa steg tog bolaget när de köpte den nedlagda skolan.

– Vi tyckte det var tragiskt att en tom skola skulle står där och vi lyckades köpa loss den, säger Gunnar och berättar att de rustade upp skolan, och att lokalerna kunnat hyras ut till lokala företag, myndigheter och föreningar. Detta betydde att bolaget fick ett robust kassaflöde.

I köpet av skolan fanns även en bit mark.

– Mark kan man inte göra vad man vill med, konstaterar Gunnar och berättar att de tog det i två steg.

– Dels begärde vi ett så kallat planmedgivande vilket gjorde att vi kunde ta fram en ny detaljplan som sedan antogs av kommunen där vi förändrade fastigheten från skola till en fastighet för bostäder.  Nästa steg var att upprätta byggnadslovshandlingar och ansöka om byggnadslov. Vår plan blev godkänd och därefter kunde vi gå igång med att bygga de första bostäderna.

I bankernas och Boverkets kalkyl skulle de nya bostäderna vara värda mindre än vad de kostade att bygga. Vilket gjorde att banken sa nej till lån.

Bolaget behövde en borgensman och ville att kommunen skulle ta den rollen. Men Sveriges kommuner har vissa regler att följa och ger bara borgen till två typer av organisationer. Dels egna bolag, typ allmännyttiga företag och dels ideella föreningar.

–Vi gick till kommunen och sa att svb-bolag, som vi representerar, är en ganska ny typ av bolag som inte fanns när de kommunala reglerna skrevs, och att hade bolagsformen funnits då så hade säkert reglerna innefattat svb-bolag. Ingen kan ju berika sig privat på den typen av bolag, säger Gunnar.

Kommunen förstod tanken och tog beslut om att ge borgen. Med denna garanti var banken beredd att ge de krediter som krävdes för att starta bygget.

Kiladalens Utveckling AB lyckades bygga nya bostäder till ett ovanligt lågt kvadratmeterpris.

– Det viktigaste skälet till det är att vi valde att gå vår egen väg. Vi visste att lägenheterna inte fick kosta mer än 1 300 kronor per kvadratmeter för att få statligt investeringsstöd, så det fick styra hela processen, berättar Gunnar.

Det betydde också att de inte kunde gå ut med konventionella offerter.

– Vi sa ”så här mycket kan du få, vill du bygga?” och vi hittade ett lokalt företag som sa ja och därmed kunde vi knyta ihop säcken, säger Gunnar och avslutar:

– Det har varit en lång resa, men vi fick ihop det. Man måste vara tålmodig.

Nu är Gunnar och hans kollega Larz Johansson som är ordförande i bolaget efterfrågade föredragshållare som reser runt i Sverige och berättar hur de gjorde. De har även skrivit två böcker som finns att köpa via Gunnar Casserstedt. Den ena boken handlar om hur man skapar ett aktiebolag av (svb)-typ och den andra om att bygga hyreslägenheter på landsbygden. Böckerna kostar 100 kronor styck.

– Där berättar vi utförligt om vår resa för de som vill göra en motsvarande resa, säger Gunnar.

Epostadress för att köpa böckerna: gunnarcasserstedt@hotmail.com

Foto: Rocco Gustafsson.