Hela Sverige
Artikel8 januari, 2008

Betänkande av kommunala kompetensutredningen.

 

Betänkande av kommunala kompetensutredningen (SOU 2007:72)

#Remissvar