Hela Sverige
Skrifter & Rapporter15 november, 2022

Bygg smart på landsbygden.

 

Boken är en revidering och fördjupning av boken Att bygga hyreslägenheter på landsbygden, som kom ut 2017, med de erfarenheter som gjorts sedan dess.

Framförallt finns här fördjupade avsnitt om utmaningen av institutionella barriärer mot att bygga lägenheter på landsbygden, inte minst de finansiella. Men vi vill även illustrera hela frågan om byggandet på landsbygden genom att inkludera ett antal debattartiklar i ämnet för att ge en bredare belysning av områden som kräver en politisk viljeinriktning.

Boken vänder sig i första hand till personer och grupper som vill starta lokala initiativ till landsbygdsutveckling med fokus på bostadsbyggande. Men våra erfarenheter gör att texten i lika hög grad vänder sig till det politiska ledarskapet på kommunal nivå och personer som arbetar att med revidera eller ta fram nya regelverk och förordningar på statlig nivå.

Författare Gunnar Casserstedt och Larz Johansson, Kiladalens utvecklings AB.

Köp boken på Bokus.

Kiladalens Utvecklings AB

#Bostäder#Lokal utveckling