Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2022

Den första samhällsnivån.

 

Denna skrift visar en modell för hur lokalt arbete kan utvecklas och hur samhället samtidigt bygger hållbara bygder, ökad delaktighet och fördjupad demokrati. Författare: Ulla Herlitz och Hans Arén. 44 sidor.

#Lokal utveckling#Tips & Guider