Hela Sverige
Artikel14 augusti, 2014

En levande landsbygd kräver levande service.

 

Lokal service är förutsättningen för att företag ska kunna etablera sig och utvecklas på landsbygden, vilket är en avgörande faktor för tillväxt och attraktionskraft. För att säkra samhällsservicen på landsbygden behövs ett nytt system med minst 500 servicepunkter runtom i Sverige.

Läs mer här!

#Lokal service#Lokal utveckling