Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Ett politiskt program från landsbygden.

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva ser positivt på den uppmärksamhet landsbygdsfrågorna har fått av alla stora partier i årets valkampanj. För att ytterligare stärka landsbygdspolitiken har vi tagit fram ett eget program med 35 konkreta förslag för en levande landsbygd.

Några av punkterna är:

Genomför alla 75 förslag i den parlamentariska landsbygdsutredningen.
Det ska finnas polis, räddningstjänst och ambulans i alla kommuner.
Omlokalisera statliga, regionala och kommunala jobb och stoppa centraliseringen.
Premiera företag och myndigheter som låter de anställda jobba på distans.
Inför lokal beskattning eller ge lokalsamhället ersättning för nyttjande av naturresurser i bygden.
Ge lokalsamhället större inflytande över beslut som rör bygden.

– Det finns inte en eller ett par universallösningar på hur balans mellan land och stad ska utformas utan en hållbar landsbygdspolitik måste se till helheten. Därför täcker vårt landsbygdspolitiska program många områden, säger Staffan Nilsson, ordförande för Hela Sverige ska leva.

 

Vi företräder över 5 000 lokala utvecklingsgrupper som finns i hela landet. Vårt program har skapats genom diskussioner i många olika forum där landsbygdsorganisationer och landsbygdsbor från hela landet har varit med, och det har en stark förankring hos dem som direkt påverkas av våra politikers beslut.

 

– Vi skulle vilja att vår kommande regering tar detta program på allvar och genomför våra förslag. De kommer från oss som i många år jobbat lokalt och som vet vad som behövs för att våra bygder ska leva och utvecklas, säger Åse Classon, också en av Hela Sverige ska levas ordförande.

 

Hela Sverige ska levas landsbygdspolitiska program 2018 antogs i maj i Örnsköldsvik. Du hittar det i denna länk.

 

 

Kontakt

Åse Classon, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

E-post: ase.classon@helasverige.se

Telefon: 070 581 35 50

Staffan Nilsson, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: staffan.nilsson@helasverige.se
Telefon: 070 578 00 22

Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: terese.bengard@helasverige.se
Telefon: 070 295 21 25