Hela Sverige
Pressmeddelande22 november, 2017

Få ledare handlar om landsbygden

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har undersökt hur ofta den nationella pressens ledarsidor skriver om landsbygden. Det visade sig inte vara särskilt ofta, även om det har skett en klar ökning.

– Även om det skett en ökning är det ett försvinnande litet antal, inte ens en procent av alla ledartexter som lyfter uttalade landsbygdsfrågor, trots att det är en fråga som berör väldigt många människor i Sverige, säger Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

De ledarsidor som undersökts är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Tidningarna valdes ut eftersom de är rikstäckande och därmed borde ha i uppdrag att rapportera nyheter som berör hela Sverige. Åren som jämfördes var 2011 och 2016.

Undersökningen visar att intresset för landsbygden hade ökat på de fyra ledarsidorna: 2011 skrev de tillsammans tolv ledare om landsbygdsfrågor – en siffra som stigit till 33 stycken 2016.

– Vår känsla av att landsbygdsfrågor har hamnat högre upp på den samhällspolitiska agendan visade sig stämma när det gäller det här urvalet. Det är glädjande att se att våra fyra största nationella tidningar har börjat ta landsbygden på större allvar, eftersom det är en ödesfråga för hela landets utveckling, säger Staffan Nilsson, en av Hela Sverige ska levas två ordförande.

Men med tanke på hur många ledare som tidningarna publicerar varje år är 33 stycken fortfarande väldigt lite. Det fanns också en tendens i urvalet av ledare att beskriva stad och land som två parallella fenomen och inte som platser som faktiskt samverkar och är beroende av varandra.

– Medierna har stor påverkan på vilka frågor som anses vara aktuella och inte. Även om dessa fyra tidningar har visat en god ökning, är behovet av en bred debatt kring landsbygden ännu större. Vi ska fortsätta arbeta för att landsbygden ska ses som en nationell angelägenhet – men självklart också för levande och resursstarka lokala medier, säger Staffan Nilsson.

– Landsortsmedierna når ut till många. Om de nationella tidningarna inte skriver om landsbygdsfrågorna blir det ännu viktigare att stärka den lokala journalistiken, avslutar han.

 

Idag hålls seminariet Landsbygden i riksdagen – vem bryr sig? Där kommer vi bland annat diskutera hur medierna porträtterar landsbygden. Intresserad av att delta? Anmäl dig snabbt till: emilia.eneman@riksdagen.se

Tid: 22 november, kl. 13.00-16.00

Plats: Riksdagshuset i Stockholm

 

KONTAKT

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

E-post: staffan.nilsson@helasverige.se

Telefon: 070 578 00 22

 

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva

E-post: terese.bengard@helasverige.se

Telefon: 070 295 21 25

 

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

E-post: linn.hjort@helasverige.se

Telefon: 070 233 21 07

 

#Lokalt inflytande#Politik