Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2004

Främjartekniker.

 

Främjartekniker går ut på att ge alla typer av grupper en plattform att träffas på, samt förslag till hur man aktivt kan arbeta för att uppmärksamma alla i gruppen. 20 sidor.

#Jämställdhet, integration och delaktighet