Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Fria metoder – Cykelkök.

Cykelkök är en slags gör-det-själv-verkstad dit du kan komma och lära dig laga cyklar tillsammans med andra. Cykelkök ägnar sig också oftast åt att rädda cyklar som ingen längre använder, för att sedan dela ut dessa till den som vill ha en cykel med instruktioner om hur cykeln lagas för att bli användbar igen.

Cykelkök finns på många håll i världen både i städer och på mindre orter. Guide för att starta upp cykelkök, är ett studiematerial med erfarenheter från flera befintliga cykelkök i Sverige, som kan fungera som inspiration om du skulle vilja starta ett där du bor.

Om Fria metoder

Fria metoder är till för oss som jobbar med att utveckla vår hemort i staden eller på landsbygden. Här finns metoder för att arrangera möten, hitta finansiering och annat som vi i lokala utvecklingsgrupper, samhällsföreningar och byalag lärt oss genom år av engagemang för våra hemorter.

Organisationerna som står bakom friametoder är Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF), Cesam, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Coompanion. Det gemensamma syftet är att ge stöd till lokala grupper genom att sprida erfarenheter, ge rådgivning och ta till vara på ny och gammal kunskap om lokalt utvecklingsarbete.

Fria metoder var tidigare en separat hemsida men nu finns allt innehåll samlat under Hela Sverige ska levas hemsida.