Hela Sverige
Artikel21 mars, 2016

Glöm inte det lokala perspektivet.

 

Medborgarnas förtroende för en regionalisering kan bara åstadkommas om man kan visa på att den inte leder till en ytterligare koncentration. Det finns mängder av genomförbara förslag på hur det lokala kan förstärkas – det som krävs är fantasi och vilja.

Läs mer här!

#Demokrati#Lokal service#Lokal utveckling