Hela Sverige
Artikel1 oktober, 2022
Diarienummer Fi2022/01180.

Godstransporter på väg.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Hela Sverige ska leva, är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva.

Utifrån detta kommer vårt remissvar framför allt att belysa de delar som har med klyftan mellan stad och land och de problem det skulle innebära om detta fortgår. Vi kommenterar inte övriga delar då vi bedömer att andra organisationer och experter kan göra det på ett mer utförligt sätt.

#Remissvar